М-р Агрон Буџаку,  По втор пат директор на ЦУК од октомври 2016 до ноември 2020 година.

 М-р Сузана Салиу стапи на функцијата директор на Центарот за управување со кризи на Република Македонија на 18.08.2015 година, до октомври 2016.

Мутаир Максут, од 09.05.2014 вршител на должноста директор на ЦУК, инаку заменик директор на ЦУК од 07.10.2011 година.

Зулфи Адили, директор на ЦУК од  30.09.2011  до 09.5.2014 година.

Тони Јакимовски, директор на ЦУК од 07.04.2010 до 04.10.2011 гопдина.

Д-р Панде Лазаревски, директор на ЦУК од  10.09.2006 до 07.04.2010 година.

М-р Агрон Буџаку,  директор на ЦУК од 06.10.2005 до 25.07.2006 година.

Златко Аневски, вршител на должноста директор на ЦУК, до официјалното промовирање на Центарот на 05.10.2005 година, а инаку заменик директор на ЦУК до крајот на 2005 година.